O operă a naturii mai puţin cunoscută


Iubirea mea pentru lumea peşterilor e veche. E drept că la fel de veche e ultima mea vizită în adâncuri, dar sâmburele de facinaţie a rămas. Între timp au trecut anii. Mulţi. Şi iată că apare ocazia să vizitez ceva unic în Europa, o peşteră superbă, uşor accesibilă şi aproape de casă. N-am stat pe gânduri, chiar dacă nu era vorba de speologie, ci doar de simplu turism.

Devetaşka e grandioasă. Nici n-ai zice, văzând dealurile împădurite, că ele pot ascunde cavităţi atât de mari şi încă, până nu vezi în lumina zilei bolta ca de catredală imensă, tot n-ai crede că e aievea. Da, ai privilegiul de-a observa o sală uriaşă ( înaltă de 60m, chiar mai mult) fără lanterne sau alte surse decât lumina soarelui, deoarece în tavanul peşterii se găsesc nu mai puţin de 7 borte, de diferite dimensiuni prin care lumina pătrunde nestingherită. De-a lungul timpului, fisurile şi eroziunea au făcut ca bucăţi de tavan să se prăbuşească în gol, aşa încât peştera a căpătat un aspect rar întâlnit. Pe movilele considerabile de pământ alunecat de sus, de pe deal odată cu prăbuşirea, au crescut plante, vegetaţie de un verde incredibil, creând o mini oază udată de pârâul care iese din adâncuri. Prin firidele pereţilor de stâncă îşi au cuibul zeci de păsări de zi şi de noapte care ciripesc şi foşnesc continuu. Apa pârâului oglindeşte tavanul cu ochiurile albastre de cer.

Şi totuşi se simte suflul rece al galeriilor întunecoase, respiraţia misterioasă a pământului. Galeria activă principală, continuă pe o distanţă de 2,5km, pe firul apei mai lin sau mai tumultos, iar pe o altă direcţie există şi o galerie mai mică, uscată, un adevărat paradis al liliecilor, protejati de altfel. Niciuna dintre galerii nu e electrificată şi nici vizitabilă oficial.

În sălile mari, de la intrare se găsesc câteva ziduri de întărire, borduri, amenajări circulare din beton. Nu au niciun scop, ele au rămas din vremea când peştera era folosită drept depozit startegic militar. Acum, singura destinaţie este cea turistică şi, din când în când, prin deschizătura principală din tavan se face bungee jumping.

un petec de cer

o lume pierdută

ferestre spre cer

lumea de sus oglindită în apa din subteran

intrarea în galeria uscată

vechi amenajări militare

Peştera Devetaşka e uşor de găsit. Din drumul spre Sofia, ne desprindem la un moment dat spre Levski, la stânga şi apoi ţinem spre Devetaki, în care nu ajungem să intrăm pentru că semnul spre peşteră ne va opri mai înainte cu vreo 5-6km. (Coordonate 43°14′0.32″N 24°53′14.73″E)